Gulf Offshore bestiller Rolls-Royce

90 millioners kontrakt til Rolls-Royce som har inngått en avtale om levering av skipsdesign og utstyr til to offshore supplyfartøy til britiske Gulf Offshore North Sea Ltd.

Supplyfartøyene er av typen UT 755XL, og skal bygges ved det italienske skipsverftet Rosetti Marino SpA i Ravenna. Supplyfartøyene vil være klare for levering i 2013 og 2014. I tillegg ligger det inne opsjon på ytterligere et fartøy av samme type.

Les mer her: Oilinfo – 90 millioners kontrakt til Rolls-Royce.