Statlig finansiering redder STX-kontrakter

 

Leder i Næringskomiteen på Stortinget, Terje Lien Aasland (Ap), besøkte fredag  morgen STX i Brevik for å fortelle at regjeringen vil opprette et  finansieringsfond som vil kunne redde kontrakten med bygging av de fire nye  supplyskipene.

Det er rederiet Island Offshore i Ulsteinvik som ønsker å bestille fire nye  skip hos STX OSV i Brevik, en kontarakt som er verdt 1,1 milliarder kroner.  En usikkerhet knyttet til et nytt EU-direktiv om finansieringsordningen, har  skapt usikkerhet omkring om det var mulig å få til denne ordren.

– Regjeringen lager et statlig fond som gir en god eksportfinansieringsløsning  som gjennomføres fra 1. juli 2012, sier Terje Lien Aasland.

Saken skal behandles i Stortinget i desember, og Aasland er trygg på at  forslaget har et bredt flertall i Stortinget. Det er snakk om en  låneportefølje på 30 milliarder kroner i det nye finansieringsfondet som i  en overgangsperiode skal administreres av Eksportfinans.

– Dette er en stor dag for STX i Brevik og en stor dag for Grenland, sa  administrerende direktør Lars Stärk ved STX som er glad for forutsigbarheten  som ligger i den nye finansieringsordningen.

– Nå ligger grunnlaget her for at vi skal få i havn de nye kontraktene som vil  sikre jobb for de 500 ansatte fram til 2014, sier Lars Stärk, som likevel  ikke våger å invitere ansatte og presse på bløtkake riktig ennå. Han vil se  underskriftene på kontraktene først.

Kilde: Brevikposten