Det trengs flere maskinister

Mange rederi sliter med å bemanne fartøyene i sommermånedene–mangel på sjøfolk kan bety færre ferge og hurtigbåtavganger om noen år, sier generalsekretær Hilde Gunn Avløyp i det norske maskinistforbund

Det er mangel på sjøfolk hos ruterederiene langs hele kysten, det er først og fremst maskinister det skorter på. Dette merkes spesielt når sommerferien skal avvikles. Gjennomsnittsalderen blant maskinistene er så høy som 50 år og problemet øker fra år til år. Det merkes også godt i Møre og Romsdal

Les mer her: – Det trengs flere sjøfolk – Møre og Romsdal – NRK Nyhende.