Fullfinansiering – to skip

Dette betyr at skipsverftet i Brevik sikrer jobb for 200 ansatte til høsten 2013. STX OSV får i januar vite om dett samme rederiet også får finansiert de to andre bestilte supplyskipene som er prosjektert. I tilfelle vil skipsverftet i Brevik ha oppdrag til sine ansatte til våren 2014. Verdien av den nå inngåtte kontrakten på de to supplyskipene er på 550 millioner kroner.

Les mer her: To nye skip er fullfinansiert | pd.no.

Merket med: