Næringen går sammen for å øke norsk konkurransekraft – Maritime.no

Foto: Maritime.no

Norges Rederiforbund, LO, Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffiserforbund og Det Norske Maskinistforbund går nå sammen om initiativet Konkurransekraft til havs

Det siste året har et dramatisk fall i oljeprisen, lav økonomisk vekst og en reduksjon av olje- og gassaktiviteten i Norge og internasjonalt slått hardt inn i store deler av den maritime verdikjeden.

Særlig har offshore-selskapene opplevd en kraftig aktivitetsbrems for sin virksomhet med offhore og servicefartøy – dette har ført til en helt ny markedssituasjon.En næring med store problemer Norges Rederiforbund, LO, Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffiserforbund og Det Norske Maskinistforbund går nå sammen om initiativet Konkurransekraft til havs.

Kilde: Næringen går sammen for å øke norsk konkurransekraft – Maritime.no

Merket med: ,