Norge – engasjerer nye rigger

 

Utleie av borerigger på norsk sokkel er ikke bare gullkantet butikk i form av god betaling, det er også slik at de riggene som er ledige eller under bygging har meget gode kort på hånden. Alle riggene som er i Norge er utleid i lang tid, mens så godt som alle nybygg på vei inn på sokkelen allerede er sikret gode avtaler. Offshore.no har gått gjennom listen over rigger som bygges for norske forhold akkurat nå. Investerer 7 milliarderMaersk Drilling har to CJ70 ultra harsh environment-rigger under bygging i Singapore. Disse riggene koster til sammen over 7 milliarder kroner. Begge riggene skal leveres i 2014 og er sluttet til arbeid på norsk sokkel.

Les mer her: Norge sluker nye rigger – Offshore.no.

Merket med: