Norske loser frykter katastrofe

CSL Trimnes

Lasteskipet «CSL Trimnes» som grunnstøtte i et fuglereservat i Nord-Trøndelag i fjor sommer var fritatt for losplikt og kunne seile uten los fordi mannskapet hadde farledsbevis.

I Norge kan skip opptil 150 meter få fritak for losplikt og seile langs kysten uten los så lenge den som fører skipet har et farledsbevis.

Farledsbevis utstedes av Kystverket til mannskap som har gjennomgått opplæring i farvannet og har avlagt en prøve.

Kystverkets generelle vilkår for bruk av farledsbevis finner en her…

Les mer her: Norske loser frykter stor katastrofe – TV 2 Nyhetene.

Merket med: , , , ,