Tjenester

Vårt brede spekter av produkter og tjenester innenfor mekanisk virksomhet er organisert i følgende produktområder:

  • Anleggsmekaniker
  • Landbruksmekaniker
  • Motormekaniker
  • Personellformidling
  • Platearbeid
  • Sertifisert sveising
  • Service og vedlikehold av alle typer ventiler for industri, skipsfart, kraftverk og offshorevirksomhet

Våre tjenester blir kvalitetsikret gjennom vårt KS system ved at alle involverte i operasjoner har de nødvendige kvalifikasjoner som fagbrev, fag-/kompetansebevis eller sertifikater i henhold til våre retningslinjer.